Yrittäjäksi nuorena – mistä kannattaa aloittaa?

entrepreneur

Yrittäjyys kiinnostaa mutta myös pelottaa. Tuntuu raskaalta aloittaa oma yritys ja olla vastuussa paperiasioista, yrityksen toiminnasta ja kehityksestä itse. Samalla se antaa kuitenkin mahdollisuuden tuoda työhön omaa panosta ja nauttia itse tehdyn työn tuloksista.

Yrittäjyys on elämäntapa

Yrittäjyys ei ole helppoa mutta se on parhaimmillaan antoisaa. Yrityksen koosta riippuen vastuu painaa mutta samalla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja, löytää verkostoja ja laittaa aivoriihin hautumaan ideoiden suhteen. Yrittäjyyttä voidaan ajatella elämäntapana, sillä yrittäjän työpäivä ei lopu samoin kuin työtekijän oven painuessa kiinni. Toisaalta yrittäjyys antaa mahdollisuuden kehittyä menestyväksi firmaksi, jossa puurtaminen ja uskaltaminen maksavat itsensä takaisin. Yrittäjiä tarvitaan nyt, sillä Suomi on tietotaidon luvattu maa, joka tarvitsee niitä, jotka haluavat vetää pulkkaa ylämäessä. Edessä on tavoitteiden täyttyessä pehmeä lasku, mutta varsinainen mahalasku vältetään kun otetaan huomioon muutamat tärkeät asiat:

  • Kouluttaudu. Yrittäjä tarvitsee jonkunlaisen pohjakoulutuksen, jonka avulla on mahdollista hahmottaa mahdollisuuksia ja työmäärää realistisesti. Koulutus on myös pakollinen esimerkiksi starttirahan anomista varten.
  • Hanki tietoa. Alalle suuntaajan kannattaa tutustua sen tämän hetkiseen tilaan kotimaassa ja maailmalla. Tietoa on helppo hankkia verkosta, kirjoista ja alan lehdistä.
  • Suunnittele. Tee kunnollinen suunnitelma yritystäsi ajatellen. Sen voi aloittaa ruutupaperilta ja edetä idean hahmottumisen jälkeen tarkempaan analyysiin.
  • Verkostoidu. Ole yhteyksissä alan järjestöihin ja muihin yrittäjiin alueellasi. Saat paljon hyödyllistä tietoa niiltä, jotka tuntevat alan.

Nuorena vitsa väännetään

Yrittäjyys on usean haave mutta tekosyitä olla ryhtymättä yrittäjäksi on olemassa vino pino. On helppo syyttää huonoja taloudellisia aikoja, omaa elämäntilannetta ja liiallisia riskejä. Jos innostusta kuitenkin löytyy hyvän bisnesidean lisäksi, kannattaa miettiä tarkkaan yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet suhteessa nykyiseen työtilanteeseen. Antaisiko yrittäjyys jotain enemmin? Yrittäjyys ei ole pelkkää rahan tavoittelua vaan se on myös tapa tehdä töitä. Toisille ideointi ja oman yrityksen pyörittäminen tuo elämään valtavasti sisältöä, joka on puuttunut aiemmin arjesta. Riskien ottamisen vastapainoksi yrittäjä saa usein onnistumisen elämyksiä ja tunteen siitä että on tärkeä.

Yrittäjät on totuttu mieltämään vanhemmiksi henkilöiksi mutta nykyisin kaivataan juuri nuoria yrittäjiä. Innovatiivisia, uusia ideoita pulppuavia tehopakkauksia, joilla on annettavana työelämälle siinä tarvittavia visioita. Nykyisin nuoret voivat osallistua esimerkiksi koulussa yrittäjä kursseille, joissa perustetaan keinotekoinen yritys ja seurataan sen toimintaa. Tämä projekti tuo yrittäjyyden paperiasiat, toiminnan suunnittelun ja kehittämisen konkreettisesti lähelle. Samalla se auttaa ymmärtämään että lähes jokaisella on mahdollisuus yrittäjyyteen jos halua löytyy. Yrityksen koko ja yrityskuva merkitsevät paljon työnkuvan kannalta. Yhden hengen yrityksissä yrittäjän persoonalla on suuri merkitys, sillä hän on itse yritys. Hänen kasvot, sosiaaliset taidot ja tapa tuoda yritys esille ovat merkittävissä markkinointiroolissa. Esiintymisestä nauttiville henkilöille tilanne on useimmiten ihanteellinen. Introverttien henkilöiden kannattaa miettiä muita lähestymiskeinoja, myös tapa kuunnella ja olla läsnä omalla persoonallaan on valtti, jos sen sellaiseksi pystyy kääntämään.

Viime aikoina erilaiset yrittäjyysjärjestöt ovat olleet aktiivisia tempausten järjestämisessä, joissa halutaan tuoda yrittäjyyttä tutuksi nuorille. Nuorten kannattaa tutkia ainakin seuraavien järjestöjen toimintaa liittyen yrittäjyyteen:

  • 4H-yrityskurssi voivat osallistua 13-28-vuotiaat. Kurssilla mietitään omaa liikeideaa ja puntaroidaan sen toimimista käytännössä. Tämä on erinomainen ponnahduslauta jo nuorena yrittäjyyteen, sillä kurssille osallistuu hyvin eri-ikäisiä ja erilaisista yritysmuodoista kiinnostuneita nuoria.
  • Nuori Yrittäjyys järjestö on voittoa tavoittelematon ja järjestää sekä maksuttomia että maksullisia kursseja. Järjestö on kansainvälinen joten sen avulla on mahdollista verkostoitua myös muissa maissa oleviin nuoriin.
  • TE-keskus järjestää yrittäjäkoulutusta, josta kannattaa tiedustella oman paikkakunnan pisteestä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *