Pieni Pyhäjärvi kehittää yritystoimintaansa

startup-business

Pyhäjärvi on noin 6 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikka vuonna 2017 Pyhäjärvi oli väkiluvultaan Suomen toiseksi pienin kaupunki, Pyhäjärvellä sijaitsee kanadalaisen First Quantum Minerals -yhtiön omistama Euroopan syvin ja modernein metallikaivos. Suomen suurimmassa kaivoksessa louhitaan sinkkiä ja kuparia, mutta kaivoksen on suunniteltu lopettavan toimintansa vuonna 2019.

Työ- ja elinkeinoala Pyhäjärvellä

Pyhäjärvi sijaitsee keskellä Suomea ja sinne on hyvät kulkuyhteydet rauta- ja valtateitse ninja kasino pelit. Kaivoksen lopettaessa toimintansa Pyhäjärvi on varautumassa tulevaisuuden muutoksiin kehittämällä tehokkaita tapoja piristää työ- ja elinkeinoalaa. Vuodesta 2001 kaupunki yhtiöitti elinkeino- ja yrityspalvelunsa Pyhäjärven Kehitys Oy:lle. Vuonna 2005 Nivalan ja Haapajärven seutukunnan kuntien elinkeinopalvelut siirrettiin seutukunnallisen kehittämisyhtiön Nihakin hoidettavaksi.

  • Pyhäjärven kehitys Oy

Pyhäjärven Kehitys Oy palvelee yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia kaikissa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. He auttavat yrityksen perustamisessa, sen liikeidean arvioinnissa ja testauksessa sekä liiketoiminnan suunnittelussa. He tarjoavat myös rahoitus- ja hankeneuvontaa sekä auttavat yrityksen kannatuksen analysoinnissa. Yrityksen muihin palveluihin kuuluvat koulutusten järjestäminen, sijoittamisneuvonta ja toimitilapalvelut sekä alueen kehittämishankkeiden tuottaminen. Pyhäjärven Kehitys Oy auttaa myös sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa.

Pyhäjärvi ja tulevaisuuden haasteet

Kaivos työllistää kaupungista suoraan noin 220 ihmistä ja alueella epäsuorasti noin 60 paikallista urakoitsijaa, joten kaivoksen lopettaessa iso määrä ihmisiä ja yrityksiä jää ilman työtä. Pyhäjärvi on siis suuren rakenteellisen ja yhteiskuntamuutoksen edessä, sillä yksi teollisuuden ala tulee häviämään kaupungista kokonaan. Kaivostyöläisille vastaavaa korvaavaa kaivostyötä ei ole tarjolla lähialueilla, vaan he joutuisivat muuttamaan työn perässä muualle. Tämä tarkoittaisi mittavaa työvoiman ja asukasluvun vähenemistä kaupungista. Huonoimmassa vaihtoehdossa Pyhäjärvi menettäisi kaupunki-nimityksensä.

Asukasluvun pienetessä peruspalveluiden kuten koulujen ja terveydenhoidon ylläpitäminen kallistuvat tai tulevat kannattamattomaksi. Jääneet asukkaat joutuvat siis matkustamaan lähikuntiin sairaalaan tai kouluun, joka vähentää ennestään kärsivän kaupungin vetovoimaa. Kaupungin yrittäjät ovat tutkimusten mukaan toiveikkaita tulevaisuudesta, mutta kaipaavat lisää tukea ulkopuolisena asiantuntija-apuna markkinoinnissa ja myynnissä sekä osaamis- ja tuotekehityksessä.

Pyhäjärven kaupunki ja Pyhäjärven kehitys Oy ovat esitelleet useita hankkeita ja projekteja, joilla pyritään parantamaan kaupungin nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden työmarkkinoita. Kaupunkiin etsitään monipuolista ja uudistuvaa elinkeinorakennetta. Kaupungissa jo olevan yritystoiminnan pitää uusiutua, kasvaa ja kansainvälistyä. Ainoastaan näillä keinoilla syntyy uusia työpaikkoja. Alueen rakennusalasta puolet kaipaa jo nyt lisätyövoimaa.

Callio -kaivoksen potentiaali käytetään hyväksi

Kaivoksen lopettaessa sen tilalla tulee toimimaan Callio. Se on monialainen toimintaympäristö, joka pyrkii hyödyntämään kaivoksen tiloja mahdollisimman tehokkaasti modernien ja uusien alojen työkeskuksina suomalaisille sekä ulkomaalaisille sijoittajille ja yrityksille. Callio tarjoaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille suunnitelmille ja toiminta-ajatuksille ja on myös hyvä ympäristö koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle.

Calliossa on mahdollisuus rakentaa oma maanalainen laboratorio, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkimus- ja kehitystyöhön. Maan alla on oiva tilaisuus tutkia alkeishiukkasfysiikkaa, ydinfysiikkaa, astrofysiikkaa, geotieteitä, mikrobiologiaa ja biologiaa. Kaivokseen rakennetaan EMMA (Experiment with MultiMuon Array) -hiukkastutkimuskoe. Koe tehdään yhteistyössä Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja Venäjän tiedeakatemian kanssa.

Kaivosta markkinoidaan myös potentiaalisena datakeskuksena. Kaivoksen tilat ovat kustannustehokas ja turvallinen ympäristö datakeskukselle. Alueen uusiutuvia energianlähteitä voidaan käyttää keskuksen toiminnassa ja Pyhäjärveltä on huippuluokan yhteydet Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Aasiaan. Alueen valmis infrastruktuuri palvelee hyvin datakeskuksen rakentamista ja ylläpitoa.

Kaivoksessa on hyvät olosuhteet luonnonvarojen ja kaivosten olemassa olevien tilojen hyödyntämiseen. Liiketoiminnallisia vaihtoehtoja luonnonvaroja varten ovat esimerkiksi energiapuuterminaali, kasvituotanto, kalaviljely, sieniviljely sekä juustojen, väkijuomien ja kasvisten varastointi ja säilytys. Muita hyödyntämiskeinoja on energiavaraston rakentaminen kasvattamaan sähköntuotantoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *